Instalacje zbiorcze mogą być:

  •  oparte na urządzeniach multiswichowych - odpowiednie rozwiązanie przede wszystkim dla budynków mieszkalnych, biurowych, wspólnot, developerów
  •  oparte na stacjach czołowych - dobre rozwiązanie dla hoteli, pensjonatów, osiedli, centrów handlowych
  •  oparte na przemiennikach - stosowane rozwiązania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dawnych instalacji AZART

Główne zalety instalacji zbiorczych:

  •  podwyższenie parametrów sygnału poprzez użycie dużych anten satelitarnych, anten kierunkowych i wzmacniaczy
  •  estetyczny wygląd budynku - uniknięcie instalowania wielu anten i okablowania na balkonach, dachach czy elewacji
  •  rachunek ekonomiczny - brak ponoszenia kosztów na zniszczone dachy, elewacje poprzez montaż anten indywidualnych
  •  mieszkańcy od strony północnej mają także dostęp do sygnału telewizji satelitarnej

instalacja anten zbiorczych warszawa

Nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące instalacji teletechnicznych
w budynkach wielomieszkaniowych.

6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289 i weszło w życie od 23 lutego 2013 r.

W przypadku nowych  budynków wielomieszkaniowych, nowelizacja rozporządzenia wprowadza obowiązek:
 
instalacji światłowodowej, w skład której wchodzić będzie przełącznica światłowodowa znajdująca się
w pomieszczeniu teletechnicznym oraz doprowadzone do każdego mieszkania dwa włókna światłowodowe.
instalacji TV-SAT umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej DVB-T oraz radia,
odbiór programów telewizji satelitarnej z dwóch satelit(Astra + Hotbird)
W skład instalacji będzie wchodzić okablowanie oraz osprzęt instalacyjny:
rozgałęźniki, odgałęźniki wzmacniacze oraz multiswitche, maszt z zestawem anten.
 
montażu okablowania miedzianego, koncentrycznego wraz z osprzętem na potrzeby dostarczenia
do mieszkania sygnału sieci kablowej lub drugiego sygnału telewizji satelitarnej i DVB-T
- jeden dodatkowy przewód koncentryczny do mieszkania.
montażu okablowania miedzianego w postaci dwóch skrętek komputerowych doprowadzonych do mieszkania
wraz z osprzętem – doprowadzenie Internetu oraz realizacja instalacji domofonowej, przyzywowej, itp.
 
montażu teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej zlokalizowanej w okolicy wejściowych drzwi do mieszkania,
w której zakończenia mają mieć wszystkie wymienione wyżej przewody – skrzynka ta może zawierać
dodatkowe elementy takie, jak: rozgałęźniki telewizyjne, switch ethernetowy, itp.
Okablowanie ze skrzynki doprowadzone ma być do gniazd końcowych, przy czym rozporządzenie
nie precyzuje dokładnie tej kwestii.
 
 wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia teletechnicznego w którym zlokalizowany będzie
sprzęt instalacyjny oraz zakończenia kablowe.